Vad skiljer SpiderAds från konkurrenter?

  • Helautomatisk annonsprocess – Ni gör ingenting mer än det ni redan gör!
  • Annonsering i många annonskanaler i samma annonsprocess – Att det ni vill automatiskt annonseras ut i mer eller mindre alla medier i en och samma process
  • Hela medieinvesteringen går till annonsköp – Inga extrakostnader för annonsproduktion, rapportering eller dylikt